Followers

nuffnang

QUNUT NAZILAH

**scroll down for English**


Panduan Qunut Nazilah


Qunut ertinya membaca doa kerana sesuatu bala bencana supaya kita dilindungi Allah dari bahaya.

CARA MEMBACA QUNUT NAZILAH

Qunut Nazilah boleh dibaca pada setiap solat fardhu: Zohor, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Ia dibaca pada rakaat terakhir selepas bangun dari Ruku’ untuk ‘Itidal.

Doa dibaca ketika berdiri untuk I’tidal. Ada tiga cara membaca doa tersebut. Imam boleh memilih salah satu dari cara-cara berikut:

1. Membaca doa Qunut sepertimana yang biasa dibaca ketika solat Subuh.
2. Membaca doa Qunut Nazilah sahaja sepertimana yang di dalam lampiran
3. Membaca doa Qunut subuh dan diikuti dengan doa Qunut Nazilah .

Peringatan:
· Jika para Imam tidak menghafal Qunut Nazilah yang dilampirkan, bolehlah membaca doa qunut sepertimana dalam solat subuh. Kemudian doa nazilah ini boleh dibaca selepas solat.

· Imam hendaklah memberitahu para jemaah bahawa qunut akan dibaca di dalam solat agar mereka meng-aminkan bersama doa tersebut.


Maksudnya: 'Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon pertolongan Mu, kami meminta ampun kepada Mu, kami memohon petunjuk dari Mu, kami beriman kepada Mu, kami berserah kepada Mu dan kami memuji Mu dengan segala kebaikan, kami mensyukuri dan tidak mengkufuri Mu, kami melepaskan diri daripada sesiapa yang durhaka kepada Mu.
Ya Allah, Engkau yang kami sembah dan kepada Engkau kami bersalat dan sujud, dan kepada Engkau jualah kami datang bergegas, kami mengharap rahmat Mu dan kami takut akan azab Mu kerana azab Mu yang sebenar akan menyusul mereka yang kufur
Ya Allah, Muliakanlah Islam dan masyarakat Islam. Hentikanlah segala macam kezaliman dan permusuham, Bantulah saudara-saudara kami di mana sahaja mereka berada. Angkatlah dari mereka kesusahan, bala, peperangan dan permusuhan.

Ya Allah, selamatkanlah kami dari segala keburukan dan janganlah Engkau jadikan kami tempat turunnya bencana, hindarkanlah kami dari segala bala kerana tidak sesiapa yang dapat menghindarkannya melainkan Engkau, ya Allah.”


GUIDE TO QUNUT NAZILAH

Qunut means reciting prayer for a disaster so that Allah protects us from any peril.
 
HOW TO RECITE QUNUT NAZILAH
 
Qunut Nazilah can be recited at all obligatory prayers: ZuhurAsarMaghribIsya’ and Subuh. It can be recited at the final rak’at after getting up from Ruku’ for I’tidal.
 
The prayer is recited while standing for I’tidal. There are three ways to recite the prayer. The imam may select any of the followings:
 
  1. Recite the Qunut as normally recited during Subuh prayer.
  2. Recite the Qunut Nazilah only as per attached.
  3. Recite the Subuh Qunut followed by Qunut Nazilah.
 
Reminder:
  • If the Imam does not memorise the Qunut Nazilah attached, recite the Qunut as normally recited in Subuhprayer. Then, Qunut Nazilah can be recited after the prayer.
  • The Imam needs to inform the followers that Qunut will be recited in the prayer so that they can “ameen” the prayer.

Which means:
“'O Allah, we seek Your help; we beseech Your forgiveness; we seek guidance from You; we affirm our faith in You; we bow to Thee and we praise You; we are grateful and do not infidel; we reject and abandon everyone who forsakes You.
‘O Allah, You alone do we worship; unto You alone we pray; and before You alone we prostrate in worship; unto You alone we strive and implore;we cherish hope in Your mercy; we fear Your chastisement; most certainly, Your stern punishment will overtake those who reject the truth.
‘O Allah, may honour be with Islam and Muslims. Stop all kinds of tyranny and hostility. Help our oppressed brethren wherever they are. Lift them from their hardships, plagues, war and hostility. O Allah, save us from all evil and do not make our place the place of calamity; avert us from any disaster because only You can avert it, O Allah.”  

doa qunut

No comments: